Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Stołówka szkolna

Treść

Informacja dla rodziców o zapisie i żywieniu dzieci w MZS nr 4 w Gorlicach.

UWAGA w dniu 1 i 4 września /piątek i poniedziałek/ w godz. od 8.00 – 14.00 prosimy o zapis dzieci, które będą korzystać z obiadów w stołówce od 5 września 2023r.
Zapisu można dokonać w księgowości szkoły lub telefonicznie pod numerem 18 353 63 45 w w/w godzinach. Ostatecznego zgłoszenia dzieci, które będą korzystać ze stołówki we wrześniu można dokonać najpóźniej do 8 września. 

O B I A D Y:

1. Obiady w stołówce będą wydawane od wtorku 5.IX.2023 r. 

2. Cena 1 obiadu wynosi 6,50 zł .

3. Odpłatność za miesiąc wrzesień prosimy dokonać na konto od 1.IX.2023 i wynosi ona 19 dni x 6,50 = 123,50 zł 

4. Wszystkich rodziców prosimy o dokonywanie płatności przelewem na rachunek bankowy szkoły: BNP Paribas Bank Polska S.A. 96 2030 0045 1110 0000 0160 8480 wg. następującego schematu:
Imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadów, klasa…,obiady za …

Przykład opisu wpłaty za wrzesień 2023r.:
Jan Kowalski, kl.1a,obiady za IX.2023 kwota… .
Gdy z obiadów korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny/domu, prosimy wpłacić łączną kwotę jednym przelewem.

Płatność „z góry” w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego każdego miesiąca, jeżeli konto jest w tym samym banku. Osoby, które mają konto w innych bankach prosi się o dokonanie płatności przelewem najpóźniej 9-go każdego miesiąca.  
       
5. Na początku każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły: mzs4.gorlice.pl
w zakładce stołówka – płatności – będzie podana kwota do zapłaty za dany miesiąc. Prosimy o przelewanie dokładnie wymienionej kwoty.  

UWAGA:
Wszystkie  nieobecności dziecka na obiedzie trzeba zgłosić jak najwcześniej, nie później niż do godziny 9 danego dnia u P. Agaty pod numerem telefonu 18 353 63 45, nieobecność później zgłoszona nie będzie odliczana.
Rozliczenie nieobecności dzieci np. we wrześniu będą dokonywane w następnym miesiącu
czyli październiku itd. Rodzice płacący przelewem, których dzieci miały nieobecności prosi się o ustalenie jaka kwota jest  do zapłaty telefonicznie z P. Agatą. 

6.  Istnieje możliwość refundacji obiadów – wnioski w tej sprawie należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

7. Decyzję o refundacji obiadów z MOPS, GOPS należy dostarczyć do szkoły lub P. Agaty zaraz po jej otrzymaniu. 

8. Dzieci zjadają obiad na miejscu w stołówce szkolnej. Istnieje możliwość zabrania sobie np. II dania lub jego części do pojemniczka przyniesionego  przez dziecko. 

9. W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad może być zabrany „na wynos” do domu-dotyczy to tylko obiadów refundowanych.
 
Dyrekcja

254794