Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Historia szkoły

Treść

Nasza szkoła powstała przy ulicy Krasińskiego na osiedlu, które w latach 60-tych ubiegłego wieku liczyło około 2500 osób.
Decyzja o budowie nowej szkoły w Gorlicach była odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego środowiska czynnie włączającego się do budowy szkoły. W roku 1960 powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który wraz z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej rozpoczął starania o rozpoczęcie budowy szkoły przy ulicy Krasińskiego.
Dnia 30 czerwca 1963 rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej nr 4. Wykonawcą inwestycyjnym było Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, koszt obiektu zamykał się w kwocie 7 mln złotych a od samego początku przyjacielem i sojusznikiem szkoły była Fabryka Maszyn Górniczych i Wiertniczych “Glinik”.

Prace zostały ukończone dnia 1 września 1964 roku. Uroczystość otwarcia szkoły była hucznym wydarzeniem a w jej otwarciu udział brały władze polityczno - administracyjne, mieszkańcy osiedla, przyszli uczniowie i rodzice. Gościem specjalnym uroczystości otwarcia był uczestnik walk na Westerplatte w roku 1939 major Jan Gryczman. Szkole nadano imię “Bohaterów Westerplatte” o których to bohaterach K.I. Gałczyński pisał: “Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem prosto do nieba czwórkami szli żołnierze Westerplatte”.
W pierwszym roku działalności szkoły u jej progów zawitało 515 uczniów a nauczało ich 15 nauczycieli, pierwszym kierownikiem szkoły był P. Ludomir Mazela. Należy podkreślić fakt, iż od początku istnienia szkoły była prowadzona kronika rejestrująca dzień powszedni i ważniejsze wydarzenia.
W lutym 1966 roku w szkole powstał półinternat kierowany przez PP. Irenę Orlewską oraz Teresę Boguń. Oprócz tego została stworzona również stołówka szkolna zaopatrująca w jedzenie uczniów oraz personel. Na przestrzeni lat w szkole było coraz więcej uczniów.
W 1973 roku było ich już 900 rozmieszczonych w 26 oddziałach.

Z dniem 1 września 1976 roku Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych “Glinik” przekazała szkole sztandar, na którym widniał napis: “Rzetelną nauką służymy Ojczyźnie”. Na przełomie roku 1977/1978 nastąpiła zmiana w zarządzie szkoły,
z funkcji zastępcy dyrektora po 13 latach jej pełnienia zrezygnował P. Józef Nowicki a na jego miejsce powołany został P. Julian Rzepka. W roku 1979 z funkcji dyrektora szkoły rezygnuje P. Ludomir Mazela a na jego miejsce przychodzi P. Julian Rzepka, który to z kolei miejsce zastępcy dyrektora pozostawia P. Wiesławowi Zawiślakowi.

W roku 1983 P. Tomasz Mierzwiński zastępuje P. Juliana Rzepkę na stanowisku dyrektora. Funkcję zastępców dyrektora objęły: PP. Danuta Matuszko i Halina Kuś.
8 września 1987 roku na hali sportowej OSiR-u odbyło się pasowanie na ucznia pierwszoklasistów naszej szkoły, ponieważ szkolna sala była zbyt mała aby pomieścić wszystkich pierwszaków. Ten rok szkolny rozpoczęło ponad 1800 uczniów rozmieszczonych w 58 oddziałach.
Ze względu na sytuację panującą w szkole (bardzo dużą liczbę uczniów) w tym samym roku postanowiono rozbudować budynek szkoły. W listopadzie 1990 roku do użytku zostało oddane nowe skrzydło, dzięki któremu sytuacja w szkole była nieco bardziej komfortowa dla blisko 2000 uczniów.
Rok 1994 został ogłoszony przez ONZ “Rokiem Sportu i Ideału Olimpijskiego”. W tym właśnie roku oddana została do użytku nowa sala gimnastyczna.
Na przełomie roku szkolnego 1998/1999 Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało szkole pracownię informatyczną.
Z dniem 1 września 1999 roku została przeprowadzona reforma edukacji. Uczniowie po 6 latach chodzenia do szkoły podstawowej udawali się do trzyletniego gimnazjum. Tak więc w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 powstało również Gimnazjum nr 2.
4 kwietnia 2000 roku szkołę opuścił P. Tomasz Mierzwiński a jego miejsce dyrektora szkoły objęła P. Anna Bojkowska.
1 września 2000 roku naukę rozpoczyna 620 uczniów pod opieką 44 nauczycieli.
Z dniem 1 września dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 została P. Teresa Boguń zaś dyrektorem Gimnazjum nr 2 została P. Danuta Matuszko.
Dnia 1 września Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 2 zostały przekształcone w Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach – funkcję dyrektora w szkole objęła P. Danuta Matuszko a zastępcą dyrektora została P. Teresa Boguń.
W dniu 1 września 2004 roku Gimnazjum nr 2 liczy sobie 358 uczniów zaś Szkoła Podstawowa nr 4 421 uczniów oraz oddział “0”.
Z dniem 1 września 2006 roku Miejski Zespół Szkół nr 5 został przekształcony w Miejski Zespół Szkół nr 4 z Gimnazjum nr 4 i Szkołą Podstawową nr 4.

254792