Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Wymagania edukacyjne

Treść

Edukacja wczesnoszkolna: 
Nauczyciele: Witek Małgorzata, Zbotrowska Lucyna, Górowska Anna, Hajduk Helena, Kamińska-Bąk Małgorzata, Opiela Renata, Hajduk Ewa, Ludwin Katarzyna.
Wersja PDF
Przedmiotowy system oceniania w klasie I-III.
Przedmiotowy system oceniania zachowania w klasach I-III​.
Wymagania szczegółowe:
Przedmiotowy system oceniania w klasie I.
Przedmiotowy system oceniania w klasie II.
Przedmiotowy system oceniania w klasie III.

Język polski:
Nauczyciele: Kamińska Bąk-Małgorzata, Brożek Anna, Lucyna Zborowska, Marta Czyżykiewicz.

Wersja Word
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:  
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa 4  
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa 5
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa 6 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa 7 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa 8

Muzyka, plastyka:
Nauczyciele: Pietraszek Anna, Műller-Grądalska Monika, Poręba Danuta.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne-plastyka.
Wymagania edukacyjne - muzyka.

Język angielski:
Nauczyciele: Edyta Grądalska, Anna Konopka, Karwala-Vasylchenko Paulina, Kwoczko-Warecka Elżbieta, Aleksandra Sekuła.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne – klasy I-III.
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne - klasy IV-VIII

Język niemiecki:
Nauczyciele: Żak Magdalena

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne.

Historia, WOS, EDB
Nauczyciele: Kozioł Krzysztof, Ewa Król, Beata Tomasik.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne z historii:

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie.

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa.

Technika:
Nauczyciel: Kozioł Krzysztof.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne z techniki-kl.V.
Wymagania edukacyjne z techniki​-kl.VI.

Matematyka:
Nauczyciele: Koczyrkiewicz Maciej, Piotrowicz Lidia, Katarzyna Abram.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne.

Fizyka:
Nauczyciele: Zawadzki Bartłomiej.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne:

Biologia, chemia:
Nauczyciele: Baczyński Łukasz.

Wersja Pdf
Wymagania edukacyjne z biologii:

Wymagania edukacyjne z chemii:

Przyroda:
Nauczyciel: Kowalczyk Karol

Werjsa word

Geografia: 
Nauczyciel: Żak Magdalena

Wymagania edukacyjne – geografia.

Religia:
Nauczyciele: Ks. Tama Łukasz, Kowalczyk Karol, Zima Piotr.

Wersja word
Wymagania edukacyjne:

Informatyka:
Nauczyciele: Przybyło Jadwiga, Kowlaczyk Karol

Wersja Word
Wymagania edukacyjne: 
Przedmiotowy system oceniania
kl.IV.
Kl.V.
Kl.VI.
Kl.VII. 
KL.VIII. 
  
Technika:   
KL.IV. 
KL.V.

Wychowanie fizyczne:
Nauczeciele: Kumorkiewicz Aleksander, Ludwin Marek, Mianowski Tomasz, Mika Tomasz, Mika Magdalena, Trybus Barbara.

Wersja PDF 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania z wychowania fizycznego.
Wymagania szczegółowe.

264730