Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Wymagania edukacyjne

Treść

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 
Nauczyciele: Witek Małgorzata, Zbotrowska Lucyna, Górowska Anna, Hajduk Helena, Kamińska-Bąk Małgorzata, Opiela Renata, Ludwin Katarzyna, Hajduk Ewa.
Wersja PDF
Przedmiotowy system oceniania w klasie I-III.
Przedmiotowy system oceniania zachowania w klasach I-III​.
Wymagania szczegółowe:
Przedmiotowy system oceniania w klasie I.
Przedmiotowy system oceniania w klasie II.
Przedmiotowy system oceniania w klasie III.

JĘZYK POLSKI:
Nauczyciele: Kamińska Bąk-Małgorzata, Brożek Anna, Lucyna Zborowska, Marta Czyżykiewicz.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa 4  
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa 5
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa 6 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa 7 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa 8

MUZYKA,PLASTYKA:
Nauczyciele: Pietraszek Anna, Műller-Grądalska Monika, Poręba Danuta.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne-plastyka. 
Wymagania edukacyjne-muzyka

JĘZYK ANGIELSKI:
Nauczyciele: Edyta Grądalska, Anna Konopka, Karwala-Vasylchenko Paulina, Kwoczko-Warecka Elżbieta, Aleksandra Sekuła.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne – klasy I-III.
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne - klasy IV-VIII

JĘZYK NIEMIECKI:
Nauczyciele: Żak Magdalena

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne.

HISTORIA, WOS, EDB
Nauczyciele: Kozioł Krzysztof, Ewa Król, Beata Tomasik.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne z historii:

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie.
Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa.

TECHNIKA:
Nauczyciel: Kozioł Krzysztof.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne z techniki-kl.V.
Wymagania edukacyjne z techniki​-kl.VI.

MATEMATYKA:
Nauczyciele: Koczyrkiewicz Maciej, Piotrowicz Lidia, Katarzyna Abram.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne.

FIZYKA:
Nauczyciele: Zawadzki Bartłomiej.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne:

BIOLOGIA, CHEMIA:
Nauczyciele: Baczyński Łukasz.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne z biologii:

Wymagania edukacyjne z chemii:

PRZYRODA:
Nauczyciel: Kowalczyk Karol

Werjsa word 

GEOGRAFIA: 
Nauczyciel: Żak Magdalena

Wymagania edukacyjne – geografia.

RELIGIA:
Nauczyciele: Ks. Tama Łukasz, Kowalczyk Karol, Zima Piotr.

Wersja PDF
Wymagania edukacyjne:

INFORMATYKA
Nauczyciele: Przybyło Jadwiga, Kowalczyk Karol

Wersja word
Wymagania edukacyjne:
kl.IV.
Kl.V.
Kl.VI.
Kl.VII.
Kl. VIII.

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Nauczeciele: Kumorkiewicz Aleksander, Ludwin Marek, Mianowski Tomasz, Mika Tomasz, Mika Magdalena, Trybus Barbara.

Wersja PDF 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania z wychowania fizycznego.
Wymagania szczegółowe.

254785