Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Dyrekcja i kadra

Treść

Nazwisko i imię                      

             Nauczany przedmiot          

Dyrektor 
Kumorkiewicz Aleksander

 wychowanie fizyczne

Wicedyrektor
Pietraszek Anna

 edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

Witek Małgorzata

 edukacja wczesnoszkolna

Zborowska Lucyna

 edukacja wczesnoszkolna, język polski

Górowska Anna

 edukacja wczesnoszkolna

Hajduk Helena 

 edukacja wczesnoszkolna

Kamińska-Bąk Małgorzata

 edukacja wczesnoszkolna, język polski  

Ludwin Katarzyna

 edukacja wczesnoszkolna
Hajdku Ewa 

 edukacja wczesnoszkolna

Brożek Anna

 język polski

Czyżykiewicz Marta 

 język polski

Konopka Anna

 język angielski

Grądalska Edyta

 język angielski

Karwala-Vasylchenko Paulina

 język angielski

Kwoczko-Warecka Elżbieta

 język angielski

Sekuła Aleksandra

 język angielski

Żak Magdalena

 język niemiecki, geografia

Kozioł Krzysztof

 historia, WOS, EDB, technika, doradztwo zawodowe

Król Ewa

 historia, WOS

Tomasik Beata

 historia, pedagog szkolny

Koczyrkiewicz Maciej

 matematyka

Piotrowicz Lidia

 matematyka

Abram Katarzyna

 matematyka

Zawadzki Bartłomiej

 fizyka

Baczyński Łukasz

 biologia, chemia

Kowalczyk Karol

 religia, przyroda, informatyka

Przybyło Jadwiga

 informatyka, technika

Műller-Grądalska Monika

 muzyka, plastyka

Ludwin Marek 

 wychowanie fizyczne

Mianowski Tomasz

 wychowanie fizyczne

Mika Magdalena

 wychowanie fizyczne

Mika Tomasz

 wychowanie fizyczne

Trybus Barbara

 wychowanie fizyczne

ks. Tama Łukasz

 religia

Zima Piotr

 religia

 Jawor Katarzyna

 pedagog specjalny

Radzik Agnieszka

 biblioteka

 

254792