Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Klasy

Treść

WYCHOWAWSTWA 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 4

Klasa Ia

Monika Műller-Grądalska

Klasa Ib

Małgorzata Kamińska-Bąk

Klasa Ic

Lucyna Zborowska

Klasa IIa

Helena Hajduk

Klasa IIb

Małgorzata Witek

Klasa IIIa

Renata Opiela

Klasa IIIb

Anna Górowska

Klasa IVa

Beata Wojnarek

Klasa IVb

Danuta Poręba

Klasa Va

Edyta Grądalska

Klasa Vb

Krzysztof Kozioł

Klasa VIa

Lidia Piotrowicz

Klasa VIb

Ewa Król

Klasa VIIa

Anna Pietraszek

Klasa VIIb

Magdalena Żak

Klasa VIIc

Paulina Karwala-Vasylchenko

Klasa VIId

Barbara Trybus

Klasa VIIIa

Karol Kowalczyk

Klasa VIIIb

Beata Tomasik

Klasa VIIIc

Anna Brożek

 

133425