Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Płatności

Treść

Od 1 Stycznia 2023 - cena 1 obiadu wynosi 6,50 zł. 
 

Płatności za żywienie w stołówce szkolnej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach.

Pełna odpłatność bez odliczeń za miesiąc marzec 2023r. wynosi 23 dni x 6,50 = 149,50 zł.
 
Wszystkich, którzy mają odliczenia za II/23 prosimy przed płatnością o telefoniczny kontakt  18 353 63 45 z P. Agatą celem uzgodnienia kwoty do zapłaty.

 
W związku z przejściem księgowości szkolnej do Urzędu Miasta prosi się wszystkich rodziców o dokonanie płatności przelewem  na rachunek bankowy szkoły: 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 96 2030 0045 1110 0000 0160 8480 wg. następującego schematu:


              Imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadów, klasa…,obiady za …
              Przykład opisu wpłaty za październik 2022r.:
             Jan Kowalski, kl.2a,obiady za  Marzec 2023 kwota… .
 
Gdy z obiadów korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny/domu, prosimy wpłacić łączną kwotę jednym przelewem.

Płatność „z góry” w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.

UWAGA:
Wszystkie nieobecności dziecka na obiedzie trzeba zgłosić u P. Agaty do 8.30 danego dnia pod numerem telefonu 18 353 63 45, nieobecność później zgłoszona nie będzie odliczana. Rozliczenie nieobecności dzieci np. w lutym będą dokonane w następnym miesiącu czyli marcu itd.

Na początku każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły: mzs4.gorlice.pl, w zakładce stołówka – płatności – będzie podana kwota do zapłaty za dany miesiąc. Prosimy o przelewanie dokładnie wymienionej kwoty.  

 

 

145458