Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Płatności

Treść

 

Pełna odpłatność za żywienie za Czerwiec wynosi 98 zł.  

Płatność przelewem do 7 czerwca 2024. Przed dokonaniem płatności prosimy o uwzględnienie planowanych nieobecności dziecka związanych z:

a) wycieczkami klasowymi, 

b) dniami do dyspozycji dyrektora tj. 18, 19 i 20 czerwca. Lekcje nie będą się odbywały.

Świetlica i stołówka będą pracowały, obiady będą wydawane i skontaktowanie się z p. Agatą nr telefonu 18 353 63 45 w celu zgłoszenia planowanych nieobecności i ustalenia kwoty do wpłacenia.  


          UWAGA: Od października 2023 płatność za obiady tylko przelewem.


Informacja o płatności za wyżywienie w stołówce MZS Nr 4 w Gorlicach:

Od 1 Stycznia 2024
- cena 1 obiadu dla dziecka wynosi 7,00 zł.
 
Pełna odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej MZSNr4 w Gorlicach 
za miesiąc Kwiecień wynosi 140,00 zł.

U W A G A:  
Bardzo prosimy rodziców uczniów korzystających z obiadów w szkole, aby ze względów organizacyjnych dokonywać wpłat za obiady tylko przelewem w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 7 każdego miesiąca. 
Prosimy o przelewanie dokładnie wymienionej kwoty.

Prosimy wszystkich rodziców o dokonanie płatność przelewem  na rachunek bankowy szkoły: BNP Paribas  Bank Polska S.A. 96 2030 0045 1110 0000 0160 8480
wg. następującego schematu:


Imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadów, klasa…,obiady za …
Przykład opisu wpłaty za styczeń 2024r.:
Jan Kowalski, kl.2a,obiady za  I 2024 kwota… .

Gdy z obiadów korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny/domu, prosimy wpłacić łączną kwotę jednym przelewem.

UWAGA:
Wszystkie nieobecności dziecka na obiedzie trzeba zgłosić u P. Agaty do 8.30 danego dnia pod numerem telefonu 18 353 63 45, nieobecność później zgłoszona nie będzie odliczana.
Rozliczenie nieobecności dzieci np. w styczniu  będą dokonane w następnym miesiącu czyli w lutym itd.

Na początku każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły: mzs4.gorlice.pl, w zakładce stołówka – płatności – będzie podana kwota do zapłaty za dany miesiąc. Kwota ta będzie dotyczyć tych osób, które nie będą miały odliczeń.
Osoby, które zgłaszały nieobecność i będą miały odliczenia prosi się przed płatnością o telefoniczny kontakt z intendentem celem uzgodnienia kwoty do zapłaty.


 

254787