Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Płatności

Treść

Pełna odpłatność bez odliczeń za żywienie w Grudniu 2021 dla MZSNr4 wynosi 72 zł.

Wszystkie osoby, które mają odliczenia za obiady z powodu nieobecności, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem uzyskania informacji
o kwocie do zapłaty.
Od 01.02.2021 można dokonywania wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy szkoły wg następującego schematu:

Imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadów, klasa … obiady za …..

Przykład opisu wpłaty za luty 2021 r.: Jan Kowalski, kl. 2a, obiady za 02.2021

Rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A.

96 2030 0045 1110 0000 0160 8480

Gdy z obiadów korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny/domu, prosimy wpłacić łączną kwotę jednym przelewem. 

Płatność „z góry”, w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Prosimy o nieprzekraczanie podanego terminu płatności.

Dyrekcja

17688