Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Płatności

Treść

INFORMACJA DLA RODZICÓW O ZAPISIE I ŻYWIENIU DZIECI W MZS Nr 4 W GORLICACH.

UWAGA w dniu 1 i 2 września /czwartek i piątek/ w godz. od 8.00 – 14.00 prosimy o zapis dzieci, które będą korzystać z obiadów w stołówce Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach od 5 września 2022r.  
Zapisu można dokonać w księgowości szkoły lub telefonicznie pod numerem 18 353 63 45 w w/w godzinach.

 O B I A D Y

1. Obiady w stołówce będą wydawane od poniedziałku 5.IX.2022.

2. Cena 1 obiadu wynosi 6,00 zł/ podwyżka cen towarów i usług/.

3. Odpłatność za miesiąc wrzesień wynosi 20 dni x 6,00 = 120 zł.

4. W związku z przejściem księgowości szkolnej do Urzędu Miasta prosi się wszystkich rodziców o dokonywanie płatności przelewem  na rachunek bankowy szkoły: BNP Paribas Bank Polska S.A. 96 2030 0045 1110 0000 0160 8480
wg. następującego schematu:

Imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadów, klasa…,obiady za …

Przykład opisu wpłaty za wrzesień 2022r.:
Jan Kowalski, kl.2a,obiady za IX.2022 kwota… .
 
Gdy z obiadów korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny/domu, prosimy wpłacić łączną kwotę jednym przelewem.

Płatność „z góry” w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego każdego miesiąca.

5. Na początku każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły: mzs4.gorlice.pl, w zakładce stołówka – płatności – będzie podana kwota do zapłaty za dany miesiąc. Prosimy o przelewanie dokładnie wymienionej kwoty.  

UWAGA
Wszystkie  nieobecności dziecka na obiedzie trzeba zgłosić u P. Agaty do 8.30 danego dnia pod numerem telefonu 18 353 63 45, nieobecność później zgłoszona nie będzie odliczana. Rozliczenie nieobecności dzieci np. we wrześniu będą dokonywane w następnym miesiącu czyli październiku itd.
Rodzice płacący przelewem, których dzieci miały nieobecności prosi się o ustalenie jaka kwota jest  do zapłaty telefonicznie z P. Agatą.

6.  Istnieje możliwość refundacji obiadów – wnioski w tej sprawie należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

7. Decyzję o refundacji obiadów z MOPS, GOPS należy dostarczyć do szkoły lub P. Agaty zaraz po jej otrzymaniu. 
 
8. Dzieci zjadają obiad na miejscu w stołówce szkolnej. Istnieje możliwość zabrania sobie np. II dania lub jego części do pojemniczka przyniesionego  przez dziecko. 

9. W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad może być zabrany „na wynos” do domu-dotyczy to tylko obiadów refundowanych.
                                                                                                    

Dyrekcja
 

90104