Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

„Mała książka - wielki człowiek”

„Mała książka - wielki człowiek”

Treść

"Mała książka - wielki człowiek" to projekt skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. Kampania społeczna jest realizowana przez Instytut Książki. Poprzez działania promocyjne w telewizji, radiu, internecie oraz przestrzeni miejskiej zachęca się rodziców, dziadków i opiekunów do czytania i przypomina o roli książki w życiu dziecka.

W ramach projektu pierwszoklasiści z naszej szkoły otrzymali nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze. W skład każdej z nich weszły: książka „Pierwsze abecadło” oraz broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”. Każda z klas pierwszych otrzymała także kreatywny alfabet w formie plakatu. Podarowane dzieciom materiały mają na celu rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka i nigdy niekończącą się pasję czytania, zdobywania wiedzy i stałego poszerzania horyzontów.

Przekazanie wyprawek miało uroczysty charakter. Na początku pierwszoklasiści wysłuchali wiersza pt. „Ja jestem książka” Tadeusza Kubiaka oraz zaprezentowana została prezentacja w formie rysunków przygotowana do tego wiersza. Następnie rozmawialiśmy o tym co ciekawego można dowiedzieć się z książek. Dzieci wysłuchały także piosenki promującej czytanie (http://wielki-czlowiek.pl/).

Za sprawą rozdanych książek chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury - tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

„Książka się nie rozładuje, za to Ty wiedzą się naładujesz!”

 

 

145495