Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Zebrania z rodzicami uczniów

Zebrania z rodzicami uczniów

Treść

17 listopada 2021r.  (środa) godz.16.00

Klasa Ia

Monika Műller-Grądalska

118

Klasa Ib

Małgorzata Kamińska-Bąk

115

Klasa Ic

Lucyna Zborowska

112

Klasa IIa

Helena Hajduk

114

Klasa IIb

Małgorzata Witek

113

Klasa IIIa

Renata Opiela

116

Klasa IIIb

Anna Górowska

117

 

17 listopada 2021r.  (środa) godz.17.00

Klasa IVa

Beata Wojnarek

337

Klasa IVb

Danuta Poręba

332

Klasa Va

Edyta Grądalska

220

Klasa Vb

Krzysztof Kozioł

225

Klasa VIa

Lidia Piotrowicz

222

Klasa VIb

Ewa Król

331

 

17 listopada 2021r.  (środa) godz.18.00

Klasa VIIa

Anna Pietraszek

221

Klasa VIIb

Magdalena Żak

340

Klasa VIIc

Paulina Karwala-Vasylchenko

219

Klasa VIId

Barbara Trybus

224

Klasa VIIIa

Karol Kowalczyk

338

Klasa VIIIb

Beata  Tomasik

334

Klasa VIIIc

Anna Brożek

336

 

Nauczyciele klas 4-8 będą dostępni dla rodziców w godz. 18.00 – 19

17682