Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Żywienie dzieci w MZS nr 4

Żywienie dzieci w MZS nr 4

Treść

INFORMACJA DLA RODZICÓW O ZAPISIE I ŻYWIENIU DZIECI
W MZS Nr 4 W GORLICACH

UWAGA w dniu 1 i 2 września /czwartek i piątek/ w godz. od 8.00 – 14.00 prosimy o zapis dzieci, które będą korzystać z obiadów w stołówce Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach od 5 września 2022r. 
Zapisu można dokonać w księgowości szkoły lub telefonicznie pod numerem 18 353 63 45 w w/w godzinach.

                                                    O B I A D Y
      1. Obiady w stołówce będą wydawane od poniedziałku 5.IX.2022.
      2. Cena 1 obiadu wynosi 6,00 zł/ podwyżka cen towarów i usług/.
      3. Odpłatność za miesiąc wrzesień wynosi 20 dni x 6,00 = 120 zł.
     
4. W związku z przejściem księgowości szkolnej do Urzędu Miasta prosi się wszystkich
          rodziców o dokonywanie płatności przelewem  na rachunek bankowy szkoły:
         BNP Paribas Bank Polska S.A. 96 2030 0045 1110 0000 0160 8480
         wg. następującego schematu:
        
Imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadów, klasa…,obiady za …

         Przykład opisu wpłaty za wrzesień 2022r.:
         Jan Kowalski, kl.2a,obiady za IX.2022 kwota… .
        
Gdy z obiadów korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny/domu, prosimy wpłacić
         łączną kwotę jednym przelewem.

         Płatność „z góry” w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego każdego miesiąca.

       5. Na początku każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły: mzs4.gorlice.pl
          w zakładce stołówka – płatności – będzie podana kwota do zapłaty za dany
          miesiąc. Prosimy o przelewanie dokładnie wymienionej kwoty.
 

           UWAGA
           Wszystkie  nieobecności dziecka na obiedzie trzeba zgłosić u P. Agaty do 8.30
           danego dnia pod numerem telefonu 18 353 63 45, nieobecność później zgłoszona
           nie będzie odliczana.
           Rozliczenie nieobecności dzieci np. we wrześniu będą dokonywane w następnym 
           miesiącu czyli październiku itd.
           Rodzice płacący przelewem, których dzieci miały nieobecności prosi się o ustalenie
           jaka kwota jest  do zapłaty telefonicznie z P. Agatą.
      6.  Istnieje możliwość refundacji obiadów – wnioski w tej sprawie należy składać
           w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
      7. Decyzję o refundacji obiadów z MOPS, GOPS należy dostarczyć do szkoły lub
          P. Agaty zaraz po jej otrzymaniu.
      8. Dzieci zjadają obiad na miejscu w stołówce szkolnej. 
          Istnieje możliwość zabrania sobie np. II dania lub jego części do pojemniczka 
          przyniesionego przez dziecko.
      9. W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad może być zabrany „na wynos” do 
         domu-dotyczy to tylko obiadów refundowanych.
                                              

Dyrekcja
 

90108