Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Cyberprzemoc - warsztaty

Cyberprzemoc - warsztaty

Treść

W ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły klasy 1-8 uczestniczyły w warsztatach dotyczących cyberprzemocy. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć, powinno być wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

Również w miesiącu kwietniu br. klasa 7a uczestniczyła w programie profilaktycznym „Debata". Jest to program profilaktyczny dotyczący alkoholizmu, skierowany głównie do młodzieży, która nie miała jeszcze kontaktu z alkoholem. Jego celem jest zapobieganie przedwczesnemu spożyciu alkoholu oraz jego negatywnym skutkom, a także promowanie postawy abstynenckiej.

254792